اخبار-حمل و نقل-جاده ای

۱۰۵۰ کیلومتر آزاد راه در کشور در دست اجرا قرار دارد

1401/08/17
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در حال حاضر بالغ بر ۶۱۰۰ کیلومتر بزرگراه و ...

مخالفت رانندگان و کامیونداران با ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها

1401/08/07
در حالی که در یک ماه اخیر اظهارنظرها در مورد لزوم ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها افزایش یافته ...

احداث جاده خلخال – منجیل منوط به تامین اعتبار لازم

1401/07/26
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل احداث جاده خلخال – منجیل را منوط به تامین اعتبار لازم دانست و از اضافه شدن ...

کریدورهای ترانزیتی ریلی و جاده ای اولویت دولت

1401/07/23
کریدورهای ترانزیتی در بخش ریلی و جاده ای از اولویت های اصلی دولت است و پیگیری آن در دستور کار ...