فرم استخدام

قابل توجه رانندگان محترم
شرکت حمل و نقل ایثار گران فعال در راستاری ارتقاء ناوگان حمل و نقل خود اقدام به استخدام راننده با شرایط ذیل می نماید
  • داشتن بارنامه به تعداد ۲۰عدد در سال جاری
  • سن زیر ۵۰سال
  • گذشت بیش از دوسال از تاریخ گواهینامه
  • در صورت کار در شرکتهای دیگر،تائیدیه از شرکت قبلی
در صورت تمایل و داشتن شرایط فوق جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.
۰۳۱۵۲۴۶۴۳۳۰
۰۳۱۵۲۴۶۴۳۶۴
۰۳۱۵۲۴۶۴۳۶۳

پایان خدمتمعاف از خدمت