فرم استخدام

شرکت ایثارگران فعال به یک نفر(ترجیحاٌ از خانواده ایثارگران) جهت مسئول ایمنی HSE با شرایط زیر نیازمند می باشد:
۱-دارای مدرک کارشناسی HSEبه همراه مدرک(شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)
۲- مسلط به کامپیوتر و مجموعه نرم افزاری آفیس.
لطفا رزومه خودر را  از طریق فرم زیر یا به آدرس info@faalco.ir ارسال یا با شماره ۰۳۱۵۲۴۶۴۰۲۷ داخلی ۱۱۶ تماس حاصل فرمائید


پایان خدمتمعاف از خدمت