ریلی

کریدورهای ترانزیتی ریلی و جاده ای اولویت دولت

1401/07/23
کریدورهای ترانزیتی در بخش ریلی و جاده ای از اولویت های اصلی دولت است و پیگیری آن در دستور کار ...

 پرداخت مطالبات مالکان لکوموتیو بخش خصوصی سرعت گرفت

1401/07/20
ئیس کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت های ریلی از بهبود روند پرداخت مطالبات مالکان لکوموتیو بخش خصوصی از سوی راه آهن خبر داد.   مجتبی لطفی با ...

ایجاد خط ریلی سه جانبه حمل و نقل مسافر و کالا بین سوریه_عراق و ایران

1401/07/16
وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حمل و نقل سوریه طی دیداری برای ایجاد خط ریلی سه جانبه جهت انتقال مسافر و کالا ...

کاهش عوارض ورود به قلمروی ترکمنستان از ۱۷۰ به ۱۵۰ دلار

1401/07/12
از تاریخ ۹ مهر ماه امسال  عوارض ورود به قلمروی ترکمنستان از ۱۷۰  دلار قبلی به ۱۵۰ دلار کاهش یافت. ...